Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 05/2017/TT-BTP ngày 20/4/2017 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ v
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 20/04/2017
Số hiệu 05/2017/TT-BTP
Người ký BỘ TRƯỞNG - Lê Thành Long
Số hiệu văn bản sao 125/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 23/05/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Trần Đình Thất
Nơi nhận Sở Tư pháp
Tệp đính kèm Tải về
Sign In