Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 12/05/2017
Số hiệu 02/2017/TT-BNV
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trần Anh Tuấn
Số hiệu văn bản sao 127/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 24/05/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In