Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 12/05/2017
Số hiệu 15/2017/QĐ-TTg
Người ký THỦ TƯỚNG - Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 132/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 31/05/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận CT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Tài chính; CVP, PVP (Ô Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In