Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 19/05/2017
Số hiệu 680/QĐ-TTg
Người ký PHÓ THỦ TƯỚNG - Phạm Bình Minh
Số hiệu văn bản sao 133/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 31/05/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận CT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - TB&XH; Văn phòng Điều phối XD NTM&GN tỉnh; Chi nhánh NHNN tỉnh BK; CVP, PVP (Ô Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In