Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 1779/QĐ-BCT ngày 19/5/2017 của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 19/05/2017
Số hiệu 1779/QĐ-BCT
Người ký THỨ TRƯỞNG - Cao Quốc Hưng
Số hiệu văn bản sao 134/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 31/05/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Sở Công Thương; CVP, PVP (Ô Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In