Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 24/04/2017
Số hiệu 03/2017/TT-BTTTT
Người ký BỘ TRƯỞNG - Trương Minh Tuấn
Số hiệu văn bản sao 141/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 12/06/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In