Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 31/03/2017
Số hiệu 02/2017/TT-BKHCN
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trần Việt Thanh
Số hiệu văn bản sao 144/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 12/06/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Sở Khoa học và Công nghệ; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In