Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 06/2017/TT-BKHCN ngày 25/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 25/05/2017
Số hiệu 06/2017/TT-BKHCN
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trần Việt Thanh
Số hiệu văn bản sao 147/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 12/06/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In