Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 1819/QĐ-BNN-TCLN ngày 16/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2016
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/05/2017
Số hiệu 1819/QĐ-BNN-TCLN
Người ký THỨ TRƯỞNG - Hà Công Tuấn
Số hiệu văn bản sao 148/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 14/06/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận CT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, TP; LĐVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In