Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phe duyệt Đề cương Đề án "Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/06/2017
Số hiệu 2277/QĐ-BNN-VPĐP
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trần Thanh Nam
Số hiệu văn bản sao 150/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 16/06/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Sở NN&PTNT; Sở Công Thương; Văn phòng Điều phối NTM và giảm nghèo tỉnh; CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In