Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bả
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 15/05/2017
Số hiệu 50/2017/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trần Xuân Hà
Số hiệu văn bản sao 151/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 16/06/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, TP; CVP, PVP (Đ/c Hanh, Đ/c Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In