Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính ph
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/06/2017
Số hiệu 787/QĐ-TTg
Người ký THỦ TƯỚNG - Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 155/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 21/06/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận CT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương; LĐVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In