Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 9/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 09/06/2017
Số hiệu 15/2017/TT-BGDĐT
Người ký THỨ TRƯỞNG - Nguyễn Thị Nghĩa
Số hiệu văn bản sao 157/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 21/06/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận Sở GD&ĐT; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In