Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 2257/QĐ-BNN-TCLN ngày 02/6/2017 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 02/06/2017
Số hiệu 2257/QĐ-BNN-TCLN
Người ký THỨ TRƯỞNG - Hà Công Tuấn
Số hiệu văn bản sao 159/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 23/06/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Vườn Quốc gia Ba Bể; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In