Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên l
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 06/06/2017
Số hiệu 255/TB-VPCP
Người ký PHÓ CHỦ NHIỆM VPCP - Nguyễn Cao Lục
Số hiệu văn bản sao 160/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 23/06/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công Thương; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In