Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành Ủy ban Dân tộc
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 10/05/2017
Số hiệu 01/2017/TT-UBDT
Người ký BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Đỗ Văn Chiến
Số hiệu văn bản sao 165/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 29/06/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận Các Sở, cơ quan: KHĐT, Tài chính, LĐTBXH, Xây dựng, VP điều phối XDNTM&GN, KBNN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In