Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Ủy ban Dân tộc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Cơ quan ban hành Ủy ban Dân tộc
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 22/05/2017
Số hiệu 02/2017/TT-UBDT
Người ký BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Đỗ Văn Chiến
Số hiệu văn bản sao 167/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 29/06/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận Các Sở, cơ quan: KHĐT, Tài chính, LĐTBXH, Xây dựng, TN&MT, Nông nghiệp và PTNT, VP Điều phối XDNTM&GN, Chi nhánh NHCSXH tỉnh; KBNN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In