Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 484/QĐ-BXD ngày 29/5/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng có thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính cô
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/05/2017
Số hiệu 484/QĐ-BXD
Người ký THỨ TRƯỞNG - Lê Quang Hưng
Số hiệu văn bản sao 169/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 30/06/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận Các Sở:XD, TP, KH&ĐT, NV; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In