Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 02/06/2017
Số hiệu 05/2017/TT-BTTTT
Người ký BỘ TRƯỞNG - Trương Minh Tuấn
Số hiệu văn bản sao 170/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 03/07/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; Sở: TT&TT, Tài chính, KH&ĐT, Nông nghiệp và PTNT, LĐTB&XH; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In