Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 02/06/2017
Số hiệu 06/2017/TT-BTTTT
Người ký BỘ TRƯỞNG - Trương Minh Tuấn
Số hiệu văn bản sao 171/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 03/07/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; Sở: TT&TT, Tài chính, KH&ĐT, Nông nghiệp và PTNT, LĐTB&XH; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In