Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 711/QĐ-BTP ngày 23/5/2017 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/05/2017
Số hiệu 711/QĐ-BTP
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trần Tiến Dũng
Số hiệu văn bản sao 181/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 13/07/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Trần Đình Thất
Nơi nhận CT UBND tỉnh; Sở Tư pháp; PCVPPC
Tệp đính kèm Tải về
Sign In