Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 cùa Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nh
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 16/06/2017
Số hiệu 07/2017/TT-BKHCN
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trần Việt Thanh
Số hiệu văn bản sao 183/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 17/07/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In