Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 28/06/2017
Số hiệu 10/2017/TT-BKHCN
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trần Việt Thanh
Số hiệu văn bản sao 185/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 17/07/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; CVP UBND tỉnh
Tệp đính kèm Tải về
Sign In