Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 12/07/2017
Số hiệu 16/2017/TT-BGDĐT
Người ký THỨ TRƯỞNG - Nguyễn Thị Nghĩa
Số hiệu văn bản sao 186/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 18/07/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; Sở: GD&ĐT, Nội vụ; UBND các huyện, thành phố; CVP, PVP VX
Tệp đính kèm Tải về
Sign In