Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 07/07/2017
Số hiệu 30/2017/QĐ-TTg
Người ký PHÓ THỦ TƯỚNG - Trịnh Đình Dũng
Số hiệu văn bản sao 187/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 21/07/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In