Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 4/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ t
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 23/06/2017
Số hiệu 17/2017/TT-BTTTT
Người ký BỘ TRƯỞNG - Trương Minh Tuấn
Số hiệu văn bản sao 192/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 25/07/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In