Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 13/07/2017
Số hiệu 71/2017/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Huỳnh Quang Hải
Số hiệu văn bản sao 193/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 27/07/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận CT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; CVP, PVP (Đ/c Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In