Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 26/07/2017
Số hiệu 87/2017/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG - Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 194/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 31/07/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố; PVP Đ/c Tuấn; CV Lan
Tệp đính kèm Tải về
Sign In