Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 04/2017/TT-BNV ngày 17/7/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết địn
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 17/07/2017
Số hiệu 04/2017/TT-BNV
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trần Anh Tuấn
Số hiệu văn bản sao 195/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 01/08/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Sở Tài chính; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn
Tệp đính kèm Tải về
Sign In