Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 27/07/2017
Số hiệu 88/2017/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG - Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 196/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 01/08/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In