Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 17/07/2017
Số hiệu 81/2017/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG - Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 197/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 07/08/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In