Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 1357/QĐ-BTC ngày 19/7/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 15/7/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 19/07/2017
Số hiệu 1357/QĐ-BTC
Người ký BỘ TRƯỞNG - Đinh Tiến Dũng
Số hiệu văn bản sao 199/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 07/08/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố; PVP Đ/c Tuấn
Tệp đính kèm Tải về
Sign In