Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Công văn số 7704/VPCP-KTTH ngày 24/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình triển khai thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/07/2017
Số hiệu 7704/VPCP-KTTH
Người ký PHÓ CHỦ NHIỆM VPCP - Nguyễn Văn Tùng
Số hiệu văn bản sao 208/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 23/08/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận CT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; LĐVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In