Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 100/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thực ăn chăn nuôi, thủy sản
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 18/08/2017
Số hiệu 100/2017/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG - Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 212/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 23/08/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương; UBND các huyện, thành phố; CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In