Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 18/08/2017
Số hiệu 20/2017/TT-BGDĐT
Người ký THỨ TRƯỞNG - Nguyễn Thị Nghĩa
Số hiệu văn bản sao 217/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 30/08/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; Sở: GD&ĐT, Nội vụ; UBND các huyện, thành phố; CVP, PVP VX; Cổng TTĐT
Tệp đính kèm Tải về
Sign In