Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 16/08/2017
Số hiệu 95/2017/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG - Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 218/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 31/08/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; CVP UBND tỉnh
Tệp đính kèm Tải về
Sign In