Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 26/06/2017
Số hiệu 08/2017/TT-BKHCN
Người ký BỘ TRƯỞNG - Chu Ngọc Anh
Số hiệu văn bản sao 219/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 31/08/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Sở Khoa học và Công nghệ; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; CVP UBND tỉnh
Tệp đính kèm Tải về
Sign In