Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 14/2017/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 05/07/2017
Số hiệu 14/2017/TT-BNNPTNT
Người ký THỨ TRƯỞNG - Hoàng Văn Thắng
Số hiệu văn bản sao 223/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 07/09/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận CT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In