Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Công văn số 7215/BNN-KH ngày 30/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/08/2017
Số hiệu 7215/BNN-KH
Người ký THỨ TRƯỞNG - Lê Quốc Doanh
Số hiệu văn bản sao 232/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 18/09/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận CT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế; LĐVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In