Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước gi
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 02/08/2017
Số hiệu 80/2017/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Huỳnh Quang Hải
Số hiệu văn bản sao 241/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 22/09/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In