Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 25/2017/TT-BTNMT ngày 06/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 06/09/2017
Số hiệu 25/2017/TT-BTNMT
Người ký BỘ TRƯỞNG - Trần Hồng Hà
Số hiệu văn bản sao 245/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 27/09/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: XD, KH&ĐT, TC; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In