Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 30/2017/TT-BTNMT ngày 11/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 11/09/2017
Số hiệu 30/2017/TT-BTNMT
Người ký THỨ TRƯỞNG - Nguyễn Linh Ngọc
Số hiệu văn bản sao 246/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 27/09/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: XD, KH&ĐT, TC; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In