Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 348/QĐ-TCLN-VP ngày 29/9/2017 của Tổng cục Lâm Nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng I trực thuộc Cục Kiểm lâm
Cơ quan ban hành Tổng cục Lâm Nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/09/2017
Số hiệu 348/QĐ-TCLN-VP
Người ký TỔNG CỤC TRƯỞNG - Hà Công Tuấn
Số hiệu văn bản sao 255/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 17/10/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; CT, PCT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; LĐVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In