Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 2646/QĐ-BNV ngày 11/10/2017 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Tổ công tác của Bộ trưởng kiểm tra công vụ tại các Bộ, ngành, địa phương
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 11/10/2017
Số hiệu 2646/QĐ-BNV
Người ký BỘ TRƯỞNG - Lê Vĩnh Tân
Số hiệu văn bản sao 264/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 27/10/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; LĐVP; Phòng NC-KSTTHC (Phong, Minh)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In