Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 3967/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 04/10/2017
Số hiệu 3967/QĐ-BNN-TCCB
Người ký BỘ TRƯỞNG - Nguyễn Xuân Cường
Số hiệu văn bản sao 267/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 30/10/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận TT UBND tỉnh; Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In