Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 27/10/2017
Số hiệu 08/2017/TT-BNV
Người ký BỘ TRƯỞNG - Lê Vĩnh Tân
Số hiệu văn bản sao 270/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 08/11/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; CVP, PCVPNC; Các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, TP; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Tệp đính kèm Tải về
Sign In