Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Công văn số 11630/VPCP-NN ngày 01/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc Báo cáo kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thực trạng đời sống, sản xuất của người dân tái định cư các dự án thủy điện
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/11/2017
Số hiệu 11630/VPCP-NN
Người ký PHÓ CHỦ NHIỆM VPCP - Nguyễn Cao Lục
Số hiệu văn bản sao 274/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 14/11/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận CT, các PCT UBND tỉnh; Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In