Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 14/11/2017
Số hiệu 123/2017/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG - Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 276/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 20/11/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In