Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 4269/QĐ-BCĐDADNCT ngày 14/11/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án xử lý các tồn tại, yếu
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/11/2017
Số hiệu 4269/QĐ-BCĐDADNCT
Người ký Trần Tuấn Anh
Số hiệu văn bản sao 279/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 23/11/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: CT, TC, XD, TN&MT, NN&PTNT, TP; Công an tỉnh; Chi nhánh NHNN tỉnh
Tệp đính kèm Tải về
Sign In