Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 5009/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi Khoản 3, Điều 3 Quyết định số 1348/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định chức năng, nhiệm vụ
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/11/2017
Số hiệu 5009/QĐ-BNN-TCCB
Người ký THỨ TRƯỞNG Trần Thanh Nam
Số hiệu văn bản sao 296/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 07/12/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tệp đính kèm Tải về
Sign In